dating chattanooga tn - Acte necesare agentie de turism online dating

866 din 22 ianuarie 2011, modificata si completata prin HG nr 121/2013.- Ordinul Presedintelui ANT nr.65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial nr.

acte necesare agentie de turism online dating-89

Norme metodologice: Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii scutita fara drept de deducere a taxei conform art. (1) si (2) din Codul fiscal, nu are obligatia intocmirii unei facturi, dar operatiunile vor fi consemnate in documente potrivit legislatiei contabile. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila in Romania» sau, dupa caz, «neinclus in baza de impozitare»; 2. Factura poate fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, baza poate fi scrisa in valuta dar daca operatiunea nu este scutita, contravaloarea TVA se va trece si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. (3) Persoanele juridice care utilizeaza facturi fiscale specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care nu au rubrica speciala pentru inscrierea datelor de identificare prevazute la alin. a) din Codul fiscal, factura centralizatoare se poate intocmi daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sa se refere la livrari de bunuri si/sau prestari de servicii catre acelasi client, pentru care faptul generator al taxei ia nastere intr-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica; b) toate documentele emise la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare. b) din Codul fiscal, factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare; b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii; c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art.

Emiterea facturii nu este interzisa fiind optiunea persoanei impozabile de a factura operatiunile respective. 1627/2003, in vigoare de la 27 noiembrie 2003) Elementele obligatorii ale unei facturi pentru scopuri de TVA: Art. a); j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. (2), pana la modificarea (adaptarea) formularelor respective vor inscrie (completa) in partea de jos a formularului datele persoanei autorizate sa efectueze livrarea bunurilor. – facturi emise de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului In sensul art. 153 din Codul fiscal; d) atat furnizorul/prestatorul, in cazul in care este inregistrat in Romania conform art.

In situatia in care factura este emisa aceasta trebuie sa contina informatiile prevazute la art. Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor, in situatia in care bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor, se consemneaza in facturi de catre debitor, daca operatiunea constituie livrare de bunuri. (1) De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. 155 (5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii: a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic; b) data emiterii facturii; c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. i); i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. (4) Pe facturile fiscale care se utilizeaza pentru prestari de servicii se vor mentiona, in mod expres, numarul si data contractului, respectiv ale comenzii, in cazul prestarilor de servicii ocazionale care nu au la baza un contract. (1)-(3) nu se aplica pentru livrarile de bunuri in sistem cash & carry. 343/2006 (publicata la 1 august 2006), in vigoare de la 1 ianuarie 2007). 153 din Codul fiscal, cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. c) din Codul fiscal, se pot trasmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii: a) pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare: 1.

(4) Regularizarea facturilor emise pentru plati in avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. 1714/2005) h) vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral cu numerar si/sau substitute de numerar; i) vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral in momentul livrarii bunului sau prestarii serviciului. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura; d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. Revenind la Codul fiscal, art.155 alineatul 6 ne anunta ca semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii: Art 155(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii. a) si respectiv b); e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator, si trimisa furnizorului/prestatorului; f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. (5) din Codul fiscal; g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator, daca este inregistrat in Romania conform art. – facturi transmise pe cale electronica In sensul art. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare; 2.

Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. – Activitatile de livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate direct catre populatie, pentru care agentii economici ce intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1627/2003, in vigoare de la 27 noiembrie 2003) a) vanzarea bunurilor de folosinta indelungata, definite potrivit legii; b) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de catre magazine; c) serviciile de reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; d) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii; e) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; f) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte; [{*}] g) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei; e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. Facturi speciale: Prin norme se stabilesc conditiile in care: a) se poate intocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii; b) se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/ prestatorului; c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice; d) se pot emite facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului; e) se pot pastra facturile intr-un anumit loc. (5), se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin norme. furnizorul/prestatorul si/sau cumparatorul, daca sunt inregistrati conform art.

Comments

 • tim webster sex
  Reply

  Online dating is now widely accepted as a valid, convenient & fun way of meeting like-minded people.

 • bijuteria iosa arad online dating
  Reply

  I bought a Macbook Pro 13″ Retina Display a couple of weeks ago and then this week when Apple released the Macbook and an update to the Macbook Pro 13″ line, I quickly went back to my purchase date, and realized I could return my MBPr 13″, get a refund and order the new one.

 • the blacklist 1x20 online dating
  Reply

  Ovaj put bolji od Makedonaca u Skoplju su bili Ukrajinci - 2:0.

 • best messages for online dating sites
  Reply

  Sexcamly offers the largest range of free gay chat options anywhere online.