Rozsudky soudu online dating

Přestože u mě doma nocoval opakovaně se svými přítelkyněmi, nepožádal mě poté o vyjádření ke všem nejpodstatnějším obviněním svého výtvoru.

Dokonce v závěru článku mlží o místě mého pobytu (předpokládám s úmyslem vyvolat dojem, že se skrývám), přestože se mě ani na změněnou adresu (pouze v důsledku výhodné změny bytu) rovněž nezeptal.

Poslední roky pro mě nebyly lehké…ale pro koho ano  Jsem vděčná lidem (někdy osobně neznámým) za různorodou nezištnou pomoc, kterou jsem tak zprostředkovaně mohla prokázat jiným.

Veškeré případy, popisované na těchto stránkách (včetně archívních), byly financovány VNĚ jakýchkoli grantů či státních prostředků.

Výlučně z prostředků mých (včetně dědictví po mamince), s pomocí lidí nebo jejich příbuzných, o které se jednalo.

Comments