Signali nad gradom online dating

Zbog svega navedenog, Zoran se izvino sto ne može da da odgovor na pitanje “Da li je bend trenutno aktivan i sta nam novo sprema? šund Da li je pojavom kompjutera došlo do ekspanzije loših muzičara koji su koristili programe i semplove za snimanje svoje ionako minimalističke i prizemne muzike?

Nisam sklon da muzičare delim na loše i dobre, kao ni muziku. Iznad svega, postoje različiti konzumenti tih muzika.

Deliti te kategorije na “dobre” i “loše” je vrlo relativno.

Ja za nekog mogu biti loš muzičar, a za nekog dobar. A da li je pojavom kompjutera došlo do ekspanzije loših muzičara? Pojavom kompjutera došlo je do ekspanzije muzičara, koji su se suočili sa sopstvenom nepreciznošću, koja im je prikazana “crno na belo” na monitoru, pa su neki od njih seli i družili se neko vreme sa metronomom. Da li je kompjuter ubio umetnički izraz u muzici i pojavom nabeđenih muzičara doneo šund na muzičko tržište?

Ono, što je kompjuter definitivno ubio, bilo da se radi o muzici, ili životu uopšte, jeste želja ljudi za druženjem i razmenom energije.

Comments